Jdi na obsah Jdi na menu

                                                                       

 

              Panna Maria - Pomocnice křesťanů 

                                                                                       

                                        18.ledna             

 

                                               pmr.jpg

 

                                                ruzzee.jpg

 

           Božské mateřství spojuje Pannu Marii s jejím Synem a pro své zvláštní úkoly a milostí

            je spojena s církví. Už svatý Ambrož učil, že Bohorodička je vzorem církve

            ve víře, lásce a dokonalé jednotě s Kristem.

            Společná úcta Bohorodičky zůstala trvalým poutem mezi západními a východními křesťany

            i po jejich rozdělení. Proto také bylo úsilí o obnovení jejich jednoty často svěřováno

            pod její ochranu.

            Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, který trvá do 25.ledna.

            Tyto modlitby spadají až do r.1740.

 

                                 

 

 

                       

                                     

                                            FOTOALBUM :

                               hana.zeme@seznam.cz

                                     zde    Objednávky!

                                                       

 

                                             Milí zákazníci,                      

                         Neobjednávejte prosím přes "Komentáře", 

                             ale na uvedenou emailovou adresu !

                 V "Komentářích" se nezobrazuje kontakt na vás !!!

                                               Děkuji,   Brdová

 

 

 

 

                Milí návštěvníci,

Nabízím vám seznam patronů - ochránců naší vlasti, kteří naši zemi

chrání a milují. V minulé historii mnoho pro naši zemi vykonali, obětovali i vlastní životy.

Mohou za nás prosit u našeho Boha-Otce. 

 

Zde je jejich seznam, můžete je i vy sami prosit,

aby se naše země ubírala správným směrem, zachovala si svoji identitu,

historii, své kořeny jako je tomu již po dlouhá staletí !

Abychom žili v trvalém míru a vzájemné úctě s ostatními národy světa !

Staňme se národem, který bude Bohu milý ! Národem Božím.

                        

                                                             heart

   

   

  PATRONI ČESKÉ ZEMĚ !

  sv.Václav - dosažení míru a pokoje v naší zemi

  sv.Ludmila - posvěcuje rodiny křesťanskou zbožností

  sv.Anežka - abychom trpělivě nesli svůj kříž (problémy)

  sv.Cyril a Metoděj - přinesli křesťanství

  sv.Vít - pomáhá proti pokušení

  sv.Vojtěch - mít dobré kněze

  sv.Prokop - přemáhali ďábelská pokušení

  sv.Jan Nepomucký - nehřešili jazykem

  sv.Radim - prokazovali dobro

  sv.Kliment - milovali své bližní

  sv.Zdislava - vzorně vychovávali děti v našich rodinách

  sv.Hedvika - uchraňovali se rodinných nesvárů

  bl.Hroznata - byli spravedliví a štědří

  sv.Norbert - milovali Krista

  sv.Jan Neumann-abychom měli dostatek dobrých a nových kněží

  sv.Jan Sarkandr - vyznávali neohroženě křesťanskou víru

  sv.Gorazde - chránili své bližní

  Anička Tomanová - česká světice z Klašterce nad Orlicí - za národ

  sv.Haštal - za národ

 

 

   DNEŠNÍ SVĚT VE KTERÉM ŽIJEME, JE O TOM, NA KTEROU STRANU  SE KAŽDÝ Z NÁS

  PŘIKLONÍME. KE SVĚTLU, ČI TMĚ ?

   SVĚTLO PŘEDSTAVUJE DOBRO, TMA - ZLO .....

   

  

  Svatá rodina    

 

               SVATÁ RODINA 

  P.Maria, Ježíš, sv.Josef (a Duch svatý)

 

   a.png

 

 

    MODLITBA ZA RODINY: 

   Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země,

   přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou :

   dej jim ducha moudrosti a prozíravosti., ať respektují Tvůj spravedlivý řád,

   hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti.,

   ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy.,

   ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti.,

 

   

   MODLITBA P.MARIE MATKY VŠECH NÁRODŮ

    Tuto modlitbu předala v Holandsku jedné

    vizionářce P.Marie , v Amsterodamu,

    chce, abychom se ji modlili alespoň 1x denně.

 

    Pane Ježíši Kriste,

    Synu Otce,

    sešli nyní na zem svého Ducha.

    Dej, ať Duch Svatý přebývá v srdci všech národů,

    aby byly uchráněny od zkaženosti, neštěstí a válek.

    Kéž je Matka všech národů, blahoslavená Panna Maria,

    naší Přímluvkyní u Boha.

     Amen.

 

       Modlitební kaplička P.Marie Všech národů ..... v Amsterodamu ...

       

 

 

                                        p.maria-matka-vsech---narodu---zjeveni-holandsko.jpg