Jdi na obsah Jdi na menu

 

 

                                              VELIKONOCE  

 

                                                                           r. 2020

 

                                        Připravujeme se na slavení velikonoc,

                                    prosme vroucně našeho Pána

                                                    Ježíše Krista,

                              abychom měli účast na jeho vzkříšení

                                        a jeho smrt nebyla marná !

 

                     

 

                                                                 Květná neděle  

                                           Je bránou do Svatého týdne ...

                                     1.-kvetna-nedele---h.-pejsova---jezis-vjizdi-do-jeruzalema-...--oslik-pokora-.jpg

                                                                      aaaaaaa.jpg

            

              

                                       Podle křesťanské tradice na květnou neděli přijel Ježíš Kristus

                                           do Jeruzaléma. Zpráva o jeho blížícím se příjezdu se rychle

                                                 rozšířila a věřící se začali scházel na Olivové hoře,

                                                                       v blízkosti Jeruzaléma.

                                             Na oslavu s sebou přinášeli palmové nebo olivové ratolesti. 

                                                      Při příjezdu Ježíše Krista, což byla pro první

                                          křesťany skutečně veliká událost, ho radostně vítali a mávali mu

                                        donesenými ratolestmi. Ježíš Kristus po příjezdu konal bohoslužbu

                                                                               na Olivové hoře.

                                         

                        

                                    Scházíme se před kostelem, kde čteme z Bible evangelium o příjezdu

                                      Pána Ježíše do Jeruzaléma a kněz nám světí jarní ratolesti - „kočičky“. 

                                      Proč ratolesti ? Protože lidé na Ježíše při vjezdu do Jeruzaléma mávali

                                      jarními výhonky palem.V našich končinách samozřejmě palmy nerostou.

                                      Byly proto nahrazeny větvičkami kočiček, vrbovými nebo březovými

                                                           proutky, které v jarních měsících kvetou ...

              

                                         Také kostely jsou na počest této významné události zdobeny, lidé si

                                    nechávají své ratolesti - větvičky posvětit, odnášejí si je do svých domovů ...

                                      Odtud tedy pramení název květná neděle. První zmínky o květné neděli

                                          nacházíme v Galii už v 6. století. Je to tedy poměrně stará tradice.

 

 

                                  My máme dnes plně pochopit, co znamená, že jsme vykoupeni.

                                    Dívejme se na Ježíšovu smrt a jeho veliké utrpení z té lepší stránky.

                                     Jeho smrt nám umožnila, abychom nezůstali ve smrti, ale prošli jí,

                                      jako velikonoční branou do vyšší dimenze své existence, kterou

                                                                nazýváme věčným životem !

                                        Je to ta největší událost v našem pozemském životě !

 

 

 

                                     Přestože o letošních velikonocích nemůžeme přijít do kostelů 

                                                                      a zcela naplno  je prožívat, 

                                            prožívejme je alespoň duchovně a hluboce v naší mysli ! 

 

 

 

                 

                                         

                                                                         Bible - 1.Korintským 13

                                                      " Nebyl bych nic, kdybych lásku neměl ... !!! "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            FOTOALBUM :

                               hana.zeme@seznam.cz

                                     zde    Objednávky!

                                                       

 

                                             Milí zákazníci,                      

                         Neobjednávejte prosím přes "Komentáře", 

                             ale na uvedenou emailovou adresu !

                 V "Komentářích" se nezobrazuje kontakt na vás !!!

                                               Děkuji,   Brdová

 

 

 

 

 

   38515420_2238705559503654_7708356167533068288_n.jpg             Milí návštěvníci,

Nabízím vám seznam patronů - ochránců naší vlasti, kteří naši zemi

chrání a milují. V minulé historii mnoho pro naši zemi vykonali, obětovali i vlastní životy. Mohou za nás prosit u našeho Boha-Otce. 

 

Zde je jejich seznam, můžete je i vy sami prosit,

aby se naše země ubírala správným směrem, zachovala si svoji identitu,

historii, své kořeny jako je tomu již po dlouhá staletí !

 

  PATRONI ČESKÉ ZEMĚ !

  sv.Václav - dosažení míru a pokoje v naší zemi

  sv.Ludmila - posvěcuje rodiny křesťanskou zbožností

  sv.Anežka - abychom trpělivě nesli svůj kříž (problémy)

  sv.Cyril a Metoděj - přinesli křesťanství

  sv.Vít - pomáhá proti pokušení

  sv.Vojtěch - mít dobré kněze

  sv.Prokop - přemáhali ďábelská pokušení

  sv.Jan Nepomucký - nehřešili jazykem

  sv.Radim - prokazovali dobro

  sv.Kliment - milovali své bližní

  sv.Zdislava - vzorně vychovávali děti v našich rodinách

  sv.Hedvika - uchraňovali se rodinných nesvárů

  bl.Hroznata - byli spravedliví a štědří

  sv.Norbert - milovali Krista

  sv.Jan Neumann-abychom měli dostatek dobrých a nových kněží

  sv.Jan Sarkandr - vyznávali neohroženě křesťanskou víru

  sv.Gorazde - chránili své bližní

  Anička Tomanová - česká světice z Klašterce nad Orlicí - za národ

  sv.Haštal - za národ

 

 

 Milí návštěvníci, 

ráda bych k dnešní rozbouřené době v Evropě i ve světě,

řekla pár slov.

Nejdůležitější je pro naši Českou zemi BEZPEČÍ , stabilita.

Podporujme ty, kteří se nám snaží toto bezpečí trvale zajistit,

zamýšlejme se vždy, koho podporujeme ! Používejme srdce,

ale také rozum !!!

Je také třeba změnit, zachovat stav nynější Evropy 

 jednotlivých, národních států jako tomu bylo dříve v minulosti !

 

Bible - Matoušovo evangelium : 7/15-20 (Výrok o stromu a ovoci)

Střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím,

ale uvnitř jsou draví vlci ! Po jejich ovoci (činech) je poznáte.

Každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává 

špatné ovoce ! Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude

vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte, po jejich ovoci ....

 

Nahromaděné problémy  se dle mého názoru

budou nejlépe řešit produchovněním  naší české,

moravské, slezské země v křesťanském duchu.

(Upřednostnění duše před tělem, láska, soucit, spolehlivost ... )

Dnešní doba je o tom, na kterou stranu se každý z nás

přikloní, zda na stranu SVĚTLA (dobra) nebo TMY (zla) !

Buďme jednotni !      

       

 

                                       Svatá Rodina 

                                   aaa.jpg  

                               Ježíš, P.Maria a sv. Josef 

 

 

 

         1.jpg                                                                 

 Modlitba ke sv.Václavovi :

všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice České země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou : dej jim ducha moudrosti a prozíravosti., ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti. Ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy. Ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti, jsou zodpovědni vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově. Nás pak naplňuj Svatým duchem a veď ke svědomitosti, abychom svým

                             životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

 

O to prosíme skrze Krista našeho Pána,

                 amen.