č.35 -  Modlitba k prvnímu sv. přijímání         5,-