č.2t - Sv.Kryštof - ochr. řidičů  ( 5,5 x 7,5)  4,-Kč