č.16 - SAMOLEPKA - Sv.Kryštof s Ježíškem,  zlatá ozdoba   12,-